ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
20 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     166 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
20 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     157 ครั้ง
icon_activity โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565
7 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     253 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
5 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     217 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
5 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     185 ครั้ง
icon_activity Pharm Camp UBU 2022 “เส้นทางสู่ฝัน ให้ฉันเป็นเภสัชกร”
5 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     680 ครั้ง
icon_activity จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรตินักศึกษา ศิษย์เก่า และเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2565
2 กันยายน 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     297 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลนาโพธิ์​ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     298 ครั้ง
icon_activity โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     184 ครั้ง
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
31 สิงหาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     275 ครั้ง