ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ พ.ศ. 2567 “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ”

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ พ.ศ. 2567 “ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในงานครั้งนี้ ภายในกิจกรรม ช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 35 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 จากนั้น คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมส่งขบวนพาเหรด พร้อมการโชว์การแสดงบนเวที ในปีนี้คณะเภสัชศาสตร์ของเรามาในธีมของการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี จากนั้นได้มีการจับสลากส่งมอบความสุขจากผู้บริหารส่งต่อบุคลากร และรับประทานอาหารร่วมกัน วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: