ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา PHAR UBU JOB FAIR 2024 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

icon_activity

งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา PHAR UBU JOB FAIR 2024 กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้รับทราบข้อมูลแหล่งงาน พบปะพูดคุยกับหน่วยงานโดยตรงเพื่อการตัดสินใจสมัครงาน ภายในงานมีการออกบูธรับสมัครงาน จากโรงพยาบาล บริษัทยา ร้านยา ทั้งในภาครัฐและเอกชน กว่า 20 บูท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567  บริเวณชั้น 1 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: