ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จัดการบรรยายแนะแนวอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา PHAR UBU JOB FAIR 2024 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

icon_activity

งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการบรรยายแนะแนวอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา PHAR UBU JOB FAIR 2024 กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานต่างๆที่ถูกต้องและชัดเจน เปิดโอกาศให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆโดยเพื่อประกอบการตัดสินใจสมัครงาน ภายในงานมีโรงพยาบาล บริษัทยา ร้านยา ทั้งในภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแนะแนวกว่า 20 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม1 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: