ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การบรรยายการวางแผนการเงิน Money Literacy for Pharmacists ในหัวข้อ“ทำไมเภสัชต้องมีความรู้เรื่องการเงิน” และ “เทคนิคการเก็บเงินขั้นเทพ”

icon_activity

งานพัฒนานักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการบรรยายการวางแผนการเงิน Money Literacy for Pharmacists ในหัวข้อ“ทำไมเภสัชต้องมีความรู้เรื่องการเงิน” และ “เทคนิคการเก็บเงินขั้นเทพ” จัดขึ้นเพื่อให้ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้มีความรู้ในการวางแผนการเงินในอนาคต โดยมี ภก.รัฐพงศ์ ขันเดช เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ณ ห้องบรรยาย 5 (PH 306) อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: