ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ พร้อมขอพรจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 มกราคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     510 ครั้ง
icon_activity โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประจำปีงบประมาณ 2566
29 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     642 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
29 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     487 ครั้ง
icon_activity ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564
23 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     360 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ ประจำปี 2565
22 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     505 ครั้ง
icon_activity ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
20 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     399 ครั้ง
icon_activity ภาพบรรยากาศ การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ของคณะเภสัชศาสตร์ วันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564
20 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     329 ครั้ง
icon_activity การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564
19 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     355 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าหารือการทำความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
16 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     619 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
15 ธันวาคม 2565     พงศ์ภรณ์ ราตรี     529 ครั้ง