ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปิดอย่างเป็นทางการ CO-WORKING SPACE คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด CO-WORKING SPACE ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสัมพันธภาพ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Share this Post: