ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567

icon_activity

โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ในชื่องาน“ผลาฮัก ตุ้มโฮมใจ ไทเภสัชฯ”ภายในกิจกรรม ในช่วงของพิธีเปิด โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและกล่าวเปิดงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้พรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีที่มาร่วมงาน จากนั้นเป็นการรับชมวีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานเด่นของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา มีการมอบของที่ระลึกแก่พนักงานทำความสะอาด คนงาน และพนักงานรักษาความปลอดภัย มีการแสดงของบุคลากรใหม่ มีการแสดงวงดนตรีของบุคลากรสายสนับสนุน มีการกิจกรรมการประกวดชุดอาชีพในฝัน และมีการจับสลากของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ โดยมีทั้งของรางวัลและเงินสด และกิจกรรมสุดท้ายคือการร่วมร้องเพลงอวยพรปีใหม่ ต้อนรับปี 2567 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ลานยาหม้อ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share this Post: