ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รายวิชาเภสัชบำบัด 5 ประจำปีงบประมาณ 2566
2 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     662 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
27 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     622 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รายวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา ประจำปีงบประมาณ 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     757 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
24 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     542 ครั้ง
icon_activity กิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจการเปิดร้านยา ประจำปีการศึกษา 2565
23 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     686 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 14 Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhRec 2023)
21 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     390 ครั้ง
icon_activity โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย และยกระดับห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     499 ครั้ง
icon_activity อบรมเชิงปฏิบัติการ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
20 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     439 ครั้ง
icon_activity ​โครงการ​เตรียม​ความพร้อม​นักศึกษา​เภสัช​ศาสตร์ ​เพื่อ​การ​ฝึก​ปฏิบัติงาน​วิชาชีพ​ภาคสาขาหลัก สำหรับ​นักศึกษา​เภสัชศาสตร์ชั้นปี​ที่​ 5 ประจำปี​งบประมาณ​ 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     473 ครั้ง
icon_activity พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
17 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     1016 ครั้ง