ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
10 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     6795 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม
10 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     7061 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
9 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     7771 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รายวิชาเภสัชบำบัด 5 ประจำปีงบประมาณ 2566
2 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     623 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
27 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     580 ครั้ง
icon_activity โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รายวิชาเภสัชกรรมการจ่ายยา ประจำปีงบประมาณ 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     711 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการในรูปแบบ peer evaluation
24 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     496 ครั้ง
icon_activity กิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจการเปิดร้านยา ประจำปีการศึกษา 2565
23 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     631 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 14 Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhRec 2023)
21 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     350 ครั้ง
icon_activity โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย และยกระดับห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     467 ครั้ง