ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
9 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     782 ครั้ง
icon_activity กิจกรรมสื่อสารองค์กร “OCN Road Show 2023” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     375 ครั้ง
icon_activity งานประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2023 (UBPHAR 2023) : Integrated Pharmaceutical sciences to clinical practice ประจำปี 2566
3 สิงหาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     483 ครั้ง
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     414 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566
24 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     305 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมการวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 17
20 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     325 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
19 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     254 ครั้ง
icon_activity สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชกรรม UBU Pharmatalent ครั้งที่ 1
17 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     319 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ทำบุญตักบาตรเลี่ยงพระสงฆ์ 9 รูป ประจำปี 2566
16 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     336 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ประชุมหารือความร่วมมือกับบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
16 กรกฎาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     298 ครั้ง