ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566
29 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     397 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูแนะแนว เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย
23 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     299 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้รับการรับรองการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) รูปแบบ Peer Evaluation คะแนนเต็ม 100%
21 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     298 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ และ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศ
16 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     11483 ครั้ง
icon_activity UBU Roadshow ผู้บริหารสัญจร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566
13 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     380 ครั้ง
icon_activity พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดย มูลนิธิเภสัชกรอุบล และชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี
9 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     575 ครั้ง
icon_activity นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้าศึกษาเป็น​นักศึกษาเภสัช​ศาสตร์​ รุ่นที่ 30
2 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     507 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
2 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     486 ครั้ง
icon_activity การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
2 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     244 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS3 และ TCAS4 ประจำปีการศึกษา 2566
2 มิถุนายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     283 ครั้ง