ภาพกิจกรรมของคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปข่าว หัวข้อข่าว
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ ประจำปี 2566
12 เมษายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     7982 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดทำ “น้ำอบไทย” ต้อนรับสงกรานต์ 2566
12 เมษายน 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     8537 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรม 5ส. “Big Cleaning Day” ประจำปีงบประมาณ 2566
31 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     5756 ครั้ง
icon_activity พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     217 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดกิจกรรมการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 1/2566
29 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     355 ครั้ง
icon_activity เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
27 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     215 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษากิจกรรมการเรียนรู้
13 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     580 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จำกัด
13 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     7873 ครั้ง
icon_activity คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
13 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     463 ครั้ง
icon_activity การอบรมเชิงปฏิบัติการ Teaching and Learning Method in Pharmacy
10 มีนาคม 2566     พงศ์ภรณ์ ราตรี     518 ครั้ง