ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร และการบริหารงานทั่วไป

icon_activity

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรในองค์กร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบงานร่วมกันมุ่งสู่ความสำเร็จ (OD) โดยมี ดร.ภญ.ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นเรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร และการบริหารงานทั่วไป เป็นโอกาสอันดีที่ทั้ง 2 คณะจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการ เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.30-15.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


Share this Post: