ภาพกิจกรรมคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ของคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2565

icon_activity

ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ของคณะเภสัชศาสตร์ วันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 24 ทุกคนด้วยนะครับ

Share this Post: