ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคลากรใหม่ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

phar_news_icon

หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคลากรใหม่ ตำแหน่ง เภสัชกร (คุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณตรีมนต์ ยังอยู่ โทร. 02-419-2632 หรือผ่านทางอีเมล treemon.you@mahidol.edu

Share this Post: