ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "เภสัชกรคนดีศรีอีสาน" ประจำปี 2566

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รุ่นที่ 12 สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "เภสัชกรคนดีศรีอีสาน" ประจำปี 2566 ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) ระหว่างวันที่ 18–19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามShare this Post: