ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023

phar_news_icon

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวสุภาภร จันดำ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล Excellence Poster Presentation (ดีเยี่ยม) ระดับปริญญาตรีสาขา Pharmaceutical Sciences

2. นายนำพล แปนเมือง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล Very Good Poster Presentation(ดีมาก) ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขา Pharmaceutical Sciences

3. นางสาวชนิดา นิลบล ผู้ช่วยวิจัย กลุ่มวิจัยนวัตกรรมทางยาและเกษตรสารสกัด ได้รับรางวัล Very Good Poster Presentation(ดีมาก) ระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป สาขา Pharmaceutical Sciences

ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติในความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ในปี 2567Share this Post: