ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ประจำปี 2566-2567

phar_news_icon

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) ประจำปี 2566-2567 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ (SEED) ประจำปี 2566-2567
Share this Post: