ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567

phar_news_icon

ขอเชิญนักศึกษา ผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567  ยกเว้นสาขา แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
Share this Post: