ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 2565

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ขอแจ้งตารางเรียนภาคฤดูร้อน 2565 โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ https://phar.ubu.ac.th/main/sub/timetable


Share this Post: