ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET 2023-2024

phar_news_icon

ด้วย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ของประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้เครือข่าย ASEA-UNINET 2023-2024  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยข้ออเสนอโดครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาจาก สปอว. ในการสนับสนับสนุนงบประมาณเหมาจ่าย จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อเป็นค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายไทย 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share this Post: