ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

phar_news_icon

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Share this Post: