ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award ในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ สาขา Pharmaceutical Chemistry and Natural Products จากผู้นำเสนอ 41 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ The 38th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS38) ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share this Post: