ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

phar_news_icon

การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลนาม ชั้น 2 ตึก A
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 045-353602 หรือ 
งานบริการการศึกษา โทรศัพท์  045-353610  เวลา 08.30 - 16.30 น. 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 คู่มือการทำสัญญา ประจำปีการศึกษา 2566
2 แบบฟอร์มสัญญา
3 เอกสารตรวจสอบหลักฐาน
4 กำหนดการการทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
Share this Post: