ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 รอบ รับตรงร่วมกับ กสพท และ TCAS 4 รอบ Direct Admission

phar_news_icon

เตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ TCAS 3 รอบ รับตรงร่วมกับ กสพท และ TCAS 4 รอบ Direct Admission ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
Share this Post: