ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 14 กันยายน 2565

phar_news_icon

 จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 14 กันยายน 2565 นางวิไล วรรณคำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ และ นายสมัย กิ่งคำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2

Share this Post: