ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาย่อย สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

phar_news_icon

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาย่อย สรีรวิทยาและพยาธิวิทยา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรับสมัครงาน
2 ใบสมัครงาน
Share this Post: