ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 TCAS1 ผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมเปิดรับนักศึกษา TCAS1 ผ่านโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ในเร็วๆนี้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถติดตามเกณฑ์การรับสมัครได้ที่

  • Facebook fanpage : งานรับเข้า เภสัชฯ ม.อุบล  • Facebook fanpage : งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีShare this Post: