ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย โดย Professor Dr. Ros Kane จาก University of Lincoln และ Dr. Keivan Ahmadi จาก Imperial College London

phar_news_icon

     ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน คือ Dr.Keivan Ahmadi จาก Primary Care and Public Health, Faculty of Medicine, Imperial College London และProfessor Dr. Ros Kane จากSchool of Health and Social Care, College of Social Science, University of Lincoln ประเทศอังกฤษ และกำหนดจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 25656 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) นั้น

    ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ทุกภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา แหล่งฝึกงานวิชาชีพ คณาจารย์ นักวิจัยสาย Healthcare และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 ดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบ ออนไลน์ ไม่จำกัดจำนวน คลิ๊กลงทะเบียนด้านล่างนี้


2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบ ณ ที่ตั้ง (สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ (B404) ตึก B ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการเรียนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์)  จำกัดจำนวน 40 ท่าน  คลิ๊กลงทะเบียนด้านล่างนี้


Share this Post: