ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

phar_news_icon

งานบริการการศึกษา (งานวิชาการ) ขอประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีกำหนดสอบระหว่างวันที่ 2-12 ตุลาคม 2566


Share this Post: