ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567

phar_news_icon

                       ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ณ ต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๒8พฤศจิกายน 2566 นั้น

                        ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงใคร่ขอประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังประกาศที่แนบ และให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัวกับ นางสาวดารุณี นามห่อ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในวันที่  8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น.


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
Share this Post: