ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2566 จำนวน 60,000 บาท ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีั

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.พีรพัฒน์ แก้วกัลยา และ นศ.ภ.อภิสิทธิ์ จิรัมย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 6 เนื่องในโอกาสที่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ ประจำปี 2566 จำนวน 60,000 บาท

Share this Post: