ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow ภายใต้โครงการปะชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2567 ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญเภสัชกร บุคลากรทางการเเพทย์ คณาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว โดยผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนตามลิงก์ที่เเนบมาพร้อมนี้ https://phar2.ubu.ac.th/pharmooc/conference_detail.php?conf=108 หรือสอบถามข้อมูลการประชุมวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ :นางสาวดารุณี นามห่อ โทร 045-353603 หรือ Phar_conference@ubu.ac.th 
Share this Post: