ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

phar_news_icon

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ (งานพัสดุ) สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบการรับสมัครงานออนไลน์  https://jobs.ubu.ac.th/ รายละเอียดเพิ่มเติมดังประกาศที่แนบมานี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
Share this Post: