ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

phar_news_icon

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา เภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ตามประกาศลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้.-

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 รายละเอียดประกาศ
Share this Post: