ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ.ภก.พลพันธ์ ศิลปพิบูลย์ ได้รับรางวัลเหรียญกันเกราทอง บัณฑิตเกียรตินิยม ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ภก.พลพันธ์ ศิลปพิบูลย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญกันเกราทอง บัณฑิตเกียรตินิยม ซึ่งเป็นบัณฑิตที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร 3.96 และเป็นบัณฑิตที่มีผลการเรียนเกียรตินิยมสูงสุดของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและเชิดชูเกียรติบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาในแต่ละคณะ และสำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบรางวัลเหรียญกันเกราทอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: