ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์งานประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อ งานประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow   และได้กำหนดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบปกเปล่าและแบบโปสเตอร์ นั้น

บัดนี้จึงใคร่ขอประกาศผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์งานประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024: Pharmacy Innovation: Transforming Healthcare for a Better Tomorrow ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ผลการแข่งขันการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์
Share this Post: