ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ปภังกร ดวนใหญ่ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ นศ.ภ.ปภังกร ดวนใหญ่ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 15th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2024 : Pharmacy Innovation : Transforming Healthcare for a Better Tomorrow ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share this Post: