ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ภัทรณิชา ดงอนนท์ และ นศ.ภ.ศิริขวัญ ถามะพันธ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 PATIENT COUNSELING CONTEST ภาคภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

🎉ขอแสดงความยินดีกับ

นศ.ภ.ภัทรณิชา ดงอนนท์ 

นศ.ภ.ศิริขวัญ ถามะพันธ์  

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 PATIENT COUNSELING CONTEST ภาคภาษาไทย 

ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2566” 16th PSAT PHARMACEUTICAL EVENT จากการเข้าร่วมการแข่งขันกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จาก 19 สถาบัน ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Share this Post: