ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.ภ.ปณาลี ท้าวเพชร และ นศ.ภ.วริศรา อภิชาตวาณิช ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 PATIENT COUNSELING CONTEST ภาคภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

🎉ขอแสดงความยินดีกับ

นศ.ภ.ปณาลี ท้าวเพชร 

นศ.ภ.วริศรา อภิชาตวาณิช 

เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 PATIENT COUNSELING CONTEST ภาคภาษาอังกฤษ 

ในการ“แข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2566” 16th PSAT PHARMACEUTICAL EVENT จากการเข้าร่วมการแข่งขันกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จาก 19 สถาบัน ซึ่งจัดโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

Share this Post: