ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับโล่เกียรติคุณ “สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565” ของกลุ่มวิชาชีพเภสัช​ศาสตร์​ จากคณะอนุกรรมการส่งสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  “สถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565”

------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 ของกลุ่มวิชาชีพเภสัชกรรม จากคณะอนุกรรมการส่งสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมี ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิชัย พูลผล เป็นผู้เเทนสถาบันรับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ ที่เป็นรางวัลและขวัญกำลังใจให้แก่สถาบันการศึกษาตัวอย่างที่ดี (Good practice) ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล  ให้แก่ผู้แทนสถาบันการศึกษาตัวอย่างจากเครือข่ายการศึกษาของวิชาชีพทันตแพทย์ วิชาชีพเภสัชกรรม วิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพพยาบาล เข้าร่วมรับรางวัล  ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Share this Post: