ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow cytometer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

phar_news_icon

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow cytometer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ 3,500,000 บาท


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศเชิญชวน
2 เอกสารประกวดราคา
3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
Share this Post: