ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องประเมินคุณภาพเม็ดยาโดยน้ำหนักแบบหยาบ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

phar_news_icon

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องประเมินคุณภาพเม็ดยาโดยน้ำหนักแบบหยาบ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศเชิญชวน
2 เอกสารประกวดราคา
3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Share this Post: