ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

phar_news_icon

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรูปแบบออนไลน์

Share this Post: