ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการพัฒนาแนวคิด ด้านชีวเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

phar_news_icon

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565  

เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้อง Smart Classroom B302 อาคารนวัตกรรม ฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 กำหนดการ
Share this Post: