ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

phar_news_icon

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังประกาศที่แนบมานี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์
Share this Post: