ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับ รางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิชาการด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การศึกษาผลการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ α-glucosidase และการทำงานของ insulin receptor ใน HepG2 cell ของสารสกัดจากใบส่องฟ้าในระดับหลอดทดลอง ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ในระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Share this Post: