ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "สถาบันหลักที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566"

phar_news_icon

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "สถาบันหลักที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566" จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (ศ.ศ.น.ภ.) สภาเภสัชกรรม

Share this Post: