ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567

phar_news_icon

เรื่อง ทุนรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2566/2567 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนรัฐบาลจีนประจำปีการศึกษา 2566/2567

โดย ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัคร ได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ (หลังเก่า) ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 เอกสารแนบ
Share this Post: