ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE

phar_news_icon

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ECE สมัครได้ตั้งแต่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการสแกน qr code หรือ ตามไฟล์ที่แนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ดาวน์โหลดไฟล์
1 รายละเอียด
Share this Post: